Skip to content

Vài Nét Về TCITY

Ngay từ những ngày đâu thành lập, công ty đã nhanh chóng đi vào hoạt động và thực hiện các dự án phát triển khu dân cư trên địa bàn Quận 2. Thông qua việc thực hiện hàng loạt các dự án, công ty đã dần hình thành một nền tảng vững chắc về nhân lực lẫn tài lực, đúc kết được những kinh nghiệm quý đễ sãn sàng đầu tư cho những dữ án tiếp theo.

Tầm Nhìn Và Sứ Mệnh

Với tinh thần nổ lực không ngừng trên chặn đường đem đến những giá trị tốt nhất cho cuộc sống của khách hàng, cho cộng đồng và xã hội.

Chúng tôi tin rằng trong tương lai không xa, Công ty cô phần đầu tư Thủ Thiêm v.v...

Lĩnh Vực Kinh Doanh

Đầu tư xây dựng và kinh doanh khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị mới, khu vui chơi giải trí.

Kinh doanh nhà ở

Kinh doanh kho bãi, văn phòng, giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

Xây dựng giao thông cầu đường

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Dịch Vụ

Sàn giao dịch bất động sản Thủ Thiêm

Với tiềm lực khách hàng sãn có cùng mạng lưới liên kết rộng rãi các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn thành phố, sàn giao dịch bất động sản TCity đóng vai trò như một ngân hàng dữ liệu bất động sản...

Những Dự Án Của TCity

Những thông tin hỗ trợ