Skip to content
Trần Não, Quận 2
Hồ Chí Minh
5 Phòng Ngủ
0 Phòng Tắm
13,500,000,000 VND

Nhà

Diện Tích 300m2
Đường Rộng m
Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3
Hồ Chí Minh
0 Phòng Ngủ
0 Phòng Tắm
4,500,000,000 VND

Nhà

Diện Tích 36m2
Đường Rộng m
Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3
Hồ Chí Minh
0 Phòng Ngủ
0 Phòng Tắm
3,200,000,000 VND

Nhà

Diện Tích 33m2
Đường Rộng m
Thảo Điền, Quận 2
Hồ Chí Minh
0 Phòng Ngủ
0 Phòng Tắm
15,000,000,000 VND

Đất Nền

Diện Tích 300m2
Đường Rộng m
Thủ Thiêm Villa, Quận 2
Hồ Chí Minh
0 Phòng Ngủ
0 Phòng Tắm
3,520,000,000 VND

Đất Nền

Diện Tích 160m2
Đường Rộng m